Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва 2006

Додаткова інформація


Презентація

Звернення до читачів


Анатолій КІНАХ


Шановні колеги!
Шановні організатори
та учасники альманаху
"Мости дружби. Україна - Росія.
Київ - Севастополь - Москва"!

Від імені вітчизняного ділового активу - керівників найбільших підприємств різних галузей економіки, малого та середнього бізнесу, роботодавців країни - щиро вітаю появу нового альманаху "Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва".
Вітчизняні ділові кола завжди раді можливості розширення економічної співпраці, активізації бізнес-контактів. І в цій роботі ми покладаємось, передусім, на оперативну та об'єктивну інформацію про специфіку, перспективи та умови економічної діяльності та співпраці.
Я упевнений, що актуальна ділова інформація про сучасний економічний розвиток України та Росії стане надійним та потужним "мостом" до активізації українсько-російських бізнес-контактів, могутніх інноваційно-інвестиційних проектів. Гадаю, що видання озброїть практиків бізнесу обох країн найважливішим - контактами та адресами нових потенційних партнерів.
Бажаю "Мостам дружби" авторитетної читацької аудиторії та визнання професіоналами бізнесу України та Росії.
Щиро зичу підприємцям обох країн успіхів у досягненні поставлених завдань, процвітання та розвитку бізнесу! Запевняю Вас у своїй підтримці та повазі!
Уважаемые коллеги!
Уважаемые организаторы
и участники альманаха
"Мосты дружбы. Украина - Россия.
Киев - Севастополь - Москва"!

От лица отечественного делового актива - руководи-телей самых крупных предприятий различных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, работодателей страны - искренне приветствую появление нового альманаха "Мосты дружбы. Украина - Россия. Киев - Севастополь - Москва".
Отечественные деловые круги всегда рады возможности расширения экономического сотрудничества, активизации бизнес-контактов. И в этой работе мы полагаемся, прежде всего, на оперативную и объектив-ную информацию о специфике, перспективах и усло-виях экономической деятельности и сотрудничества.
Я уверен, что актуальная деловая информация о современном экономическом развитии Украины и России станет надежным и мощным "мостом" к активизации украинско-российских бизнес-контактов, мощных инно-вационно-инвестиционных проектов. Полагаю, что изда-ние вооружит практиков бизнеса обеих стран самым важным - контактами и адресами новых потенциальных партнеров.
Желаю "Мостам дружбы" авторитетной читательской аудитории и признания профессионалами бизнеса Украины и России.
Искренне желаю предпринимателям обеих стран успехов в достижении поставленных задач, процветания и развития бизнеса! Уверяю Вас в своей поддержке и уважении!
З повагою,
Президент Українського союзу
промисловців і підприємців,
Голова Федераціі
роботодавців України
Анатолій КІНАХ
С уважением, Президент Украинского союза
промышленников
и предпринимателей,
Председатель Федерации
работодателей Украины
Анатолий КИНАХ

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.