Україна. Сталий розвиток 2006

Звернення до читачів


Анатолій Кінах
ШАНОВНІ ДРУЗІ!

___На сучасному етапі суспільного розвитку прогнозування, планування і програмування соціо-еколого-економічного зростання мають бути покладені в основу системи державного регулювання як інструменти економічної політики держави, спрямованої на реалізацію ідеї сталого розвитку.
___Ця ідея полягає у забезпеченні можливості оптимального збалансування потреб суспільного розвитку і потенціалу природи, суспільства, окремої людини. Сама ж концепція сталого розвитку передбачає забезпечення динамічного соціально-економічного зростання, збереження навколишнього середовища, раціональне використання та відтворення природно-сировинного потенціалу.
___У книзі "Україна. Сталий розвиток" викладено інформацію про передові підприємства, які роблять внесок у ствердження України як держави з розвинутою економікою, забезпечують збалансований, гармонійний розвиток країни. Позитивний досвід цих підприємств є тим надбанням, яке буде корисним щодо впровадження екологічно безпечних та інноваційних проектів, активізації процесів розвитку підприємницької діяльності, популяризації вітчизняної конкурентоспроможної продукції, підвищення реальних доходів населення, залучення інвестиційних ресурсів.
___З побажанням реалізації нових творчих задумів.Народний депутат України
 Анатолій Кінах

Звернення до читачів


Іван Томич
ШАНОВНІ ДРУЗІ!

___У сучасних умовах виходу України на шлях сталого (гармонійного, збалансованого) розвитку пріоритетними напрямами функціонування агропромислового комплексу є формування ефективного агропромислового виробництва з поглибленою переробкою та зберіганням сільськогосподарської продукції, впровадження раціонально організованих систем землекористування, оптимізація насаджень і посівів, завершення реструктуризації сільськогосподарських підприємств.
___Агропромисловий комплекс України може і має стати високоефективним сектором економіки, вирішальним фактором у забезпеченні продовольчої програми держави.
___Працівники сільськогосподарських підприємств активно освоюють виробництво нових видів продукції, що користується підвищеним попитом, споживачі високо цінують поліпшення якості та зовнішнього оформлення українських продуктів.
___Зросла конкурентоспроможність українських продовольчих товарів і на зовнішньому ринку. Харчові продукти вітчизняних торговельних марок задовольняють найвибагливіших покупців.
___Здійснюються розроблені міжгалузеві програми науково-технічного забезпечення виробництва. Ведеться робота з гармонізації вітчизняних стандартів з європейськими.
___Сподіваюся, що книга "Україна. Сталий розвиток" дасть поштовх вітчизняним та зарубіжним партнерам до ефективної співпраці.
Президент Асоціації
фермерів та приватних
землевласників України

 Іван Томич

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.