Україна промислова


Гірничо-металургійний комплекс

Мета видання – широке розповсюдження інформації про стан та перспективи розвиткугірничо-металургійного комплексу України, що сприятиме модернізації виробництва, збільшенню обсягів і якості продукції, а отже і доходів, стимулюванню розвитку вітчизняної науки, інтенсифікації інноваційних та інвестиційних процесів, інтегруванню нашої країни в європейський і світовий економічний простір. Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО на міжнародних виставках, семінарах тощо, передаватиметься до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, центральних і регіональних органів державного управління, Українського союзу промисловців і підприємців, Асоціації українських банків, до посольств і представництв України за кордоном, іноземних посольств і представництв в Україні, галузевих, наукових та академічних бібліотек.

Індустріально-аграрний імідж України

Національна рейтингова програма «Індустріально-аграрний імідж України» реалізується за підтримки Комітету Верховної Ради України та Міністерства аграрної політики та продовольства України. Мета програми сприяти інтегруванню нашої країни до європейського та світового економічного простору; надати систематизовану інформацію про стан та перспективи розвитку підприємств індустріально-аграрного напряму; сприяти просуванню кращих зразків товарів і послуг у систему міжнародних господарських зв’язків; сприяти залученню інвестицій та реалізації інноваційних проектів.
Найголовніше – видання представить провідні підприємства галузі, її кращих представників, тих, хто своєю працею сприяє економічному зростанню держави та зміцнює аграрний імідж України на світовому рівні.
Вихід книги готується до Дня працівника сільського господарства.

Легка, меблева та деревообробна промисловість

Видання «Легка, меблева та деревообробна промисловість» призначено для професіоналів, які працюють у легкій промисловості. Він буде цікавим для виробників готової продукції галузі та для постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих, обладнання. Ми сподіваємось, що наш довідник допоможе у налагодженні ділових контактів між постачальниками, виробниками і продавцями якісних вітчизняних товарів легкої промисловості.

Лісове господарство

На сторінках видання «Лісове господарство та деревообробна промисловість України» зібрані матеріали про історію виникнення лісового господарства та деревообробної промисловості України, про діяльність підприємств та організацій, які працюють у цій галузі, про нагальні проблеми сьогодення, перспективи їх розвитку, виробничі можливості та потреби в інвестиціях.

Машинобудування та металообробка

Мета загальноукраїнської Програми "Хто є хто в машинобудуванні. Заслужені машинобудівники України. Лідери галузі" - відновити престиж українського машинобудування; сприяти інтегруванню нашої країни до європейського економічного простору; сприяти залученню іноземних інвестицій у розвиток галузі; надати сконцентровану та систематизовану інформацію про машинобудівні підприємства та їх керівників; сприяти налагодженню взаємовигідного співробітництва, розширенню ділових контактів як в Україні, так і за її межами шляхом широкого розповсюдження інформації.

Пакування в Україні

Основними завданнями проекту "Пакування в Україні" є широке розповсюдження інформації про стан та перспективи розвитку кращих колективів, що працюють у сфері пакувального обладнання, технологій та упаковки для різних галузей української економіки; підтримка розвитку вітчизняної науки, наукових розробок, які є конку-рентоспроможними на світовому ринку; залучення вітчизняних та закордонних інвестицій у промисловість України; закріплення позитивного іміджу України, висвітлення роботи провідних підприємств пакувальної галузі.

Промисловість та підприємництво

Основними завданнями проекту "Лідер промисловості та підприємництва України" є широке поширення інформації про стан та перспективи розвитку провідних галузей української економіки, підтримка розвитку вітчизняної науки, наукових розробок, які є конкурентоспроможними на світовому ринку, залучення вітчизняних та закордонних інвестицій у промисловість України, закріплення позитивного іміджу України, висвітлення роботи кращих колективів промислових підприємств держави.

Харчова та переробна промисловість

Харчова промисловість є однією з найважливіших галузей економіки у формуванні національного бюджету. Невпинне зростання її рівня стає можливим в умовах впровадження новітніх технологій, інновацій, підвищення купівельної спроможності населення країни. Проект "Харчова та переробна промисловість України" спрямований на відзначення колективів харчової галузі, які своєю плідною працею - провідними технологіями, новими продуктами - підносять економічний розвиток нашої держави до світового рівня.

Хімічна та нафтохімічна промисловість

Мета видання - представлення підприємств та установ хімічного комплексу України, що своєю діяльністю впливають на імідж країни, формують напрями та пріоритети розвитку галузі, вирішують не лише суто технологічні питання, а й питання соціальної сфери, беруть участь у загальнодержавних і галузевих програмах, а також вносять свій вклад у вирішення глобальних питань сьогодення, таких як енергозбереження, пошук альтернативних видів енергії та розробка і виробництво нових синтетичних речовин та матеріалів. Завдання видання - сприяти інтеграції вітчизняної хімічної та нафтохімічної промисловості у світову промисловість, створенню сучасного хімічного комплексу, здатного до іноваційного, конкурентоспроможного і екологічно безпечного розвитку, залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій, обміну інформацією, а отже розвитку кожного підприємства зокрема і галузі в цілому.

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.