Хто є хто в будівництві та архітектурі


Будівництво

Книга «ХТО є ХТО в будівництві та архітектурі» є представницьким збірником із серії «Іміджева енциклопедія «ХТО є ХТО в Україні». В цю книгу входять публікації про провідні підприємства, особистості України в архітектурі, проектуванні, будівництві та виробництві будівельних матеріалів.

Буковина

Дане видання є своєрідним літописом сучасності, детально розповідає про внесок особистостей у розвиток регіону, галузей, надає належне визначним постатям, які жили і творили в минулому, слугує презентаційною візиткою області і окремо взятих галузевих напрямів.

Вінниця

Видання спрямоване на представлення учасникам національного та міжнародного ринків інформації про діяльність і здобутки сільськогосподарських підприємств, установ, об’єднань. Ми впевнені, що це видання приверне увагу керівників переробних галузей України до можливостей господарств Вінниччини.

Влада, політика, громадська діяльність

В іміджевому щорічному виданні представлено інформацію про діючі партії та громадські організації України, їх політичну зорієнтованість та економічні програми, а також біографічні довідки видатних політиків та громадських діячів нашої держави, діяльність і досягнення яких сприяють відродженню нашої країни й визнанню її у світі. Мета проекту - ознайомити громадськість країни та світову спільноту з формуванням відкритого демократичного суспільства в Україні.

Дніпропетровськ

Головною метою книги "Хто є хто на Дніпропетровщині. Видатні земляки" є сприяння розвитку контактів між регіонами та налагодження зв’язків між підприємствами області. Крім того, видання спрямоване на створення привабливого інвестиційного простору, що, безумовно, зміцнюватиме економічний стан не лише регіону, а й України в цілому. Видання представляє ділову, культурну та наукову еліту, яка, по суті, формує імідж Придніпров’я, а також більш повно інформує про славне історичне минуле краю з надзвичайно багатим економічним, природним потенціалом, культурою і традиціями. Книга "Хто є хто на Дніпропетровщині. Видатні земляки" покликана зберегти у пам’яті поколінь складну історію становлення незалежної України та увіковічнити імена тих людей, які відіграли значну роль у розбудові нашої держави.

Житомир

Книга є спеціалізованим виданням, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери Житомирщини з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки та культури.

Закарпаття

Українська академія геральдики товарного знаку та логотипу випустила в 2004 – 2007 роках три томи міжнародного довідково-біографічного видання «Закарпаття. Хто є хто». В виданні представлено ділову, культурну та наукову еліти Закарпаття, її уродженців, показано економічний та інвестиційний потенціал Закарпаття, надано інформацію про чарівний край, надзвичайно багатий історичними та культурними традиціями. В трьох випусках довідника зібрана унікальна інформація про самобутній Закарпатський край.
В проекті «Закарпаття автентичне», випущеному в виді мультимедійної електронної книги на DVD-диску, об’єднано три томи книжкового видання та додано нову інформацію з історії, культури та сьогодення краю. Матеріали структуровані по розділах для пошуку інформації. Сторінки видання про інвестиційні та туристичні ресурси, життя національних та релігійних громад, професійні та фольклорні музичні колективи, видатних музикантів та співаків, закарпатську кухню ілюстровані аудіо- та відеоматеріалами, які виділено в окремі підрозділи. На диску представлена мультимедійна карта Закарпаття та повні версії книжкових видань.
Видання «Закарпаття автентичне» безкоштовно розповсюджується серед учасників проекту, на міжнародних виставках, семінарах, конференціях, передається до міністерств і відомств, представництв України за кордоном і представництв іноземних держав, наукових та академічних бібліотек. Інтернет-версія довідника розміщена на порталі: http://who-is-who.ua
Відгуки та пропозиції по виданню просимо надсилати на адресу: karpaty@pablish.org.ua

Івано-Франківськ

Готується до друку книга «Хто є хто на Івано-Франківщині. Нашого цвіту по всьому світу». Основні розділи книги: Історія еміграції прикарпатців (перша, друга, третя хвилі); Діаспора івано-франківців в близькому зарубіжжі (держави СНД); Діаспора івано-франківців в далекому зарубіжжі (Північна Америка: Канада, Мексика,США; Південна Америка: Аргентина, Болівіяі Перу, Бразилія, Венесуела, Парагвай, Уругвай, Чілі; Європа: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Іспанія, Італія і Ватикан,Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Франція, Чехословаччина, Швейцарія, Швеція, Югославія; Австралія і Нова Зеландія, Азія: Ізраїль, Іран, Китай, Туреччина); Вихідці з Івано-Франківщини по всій великій Україні; Славні роди і династії прикарпатців; Об’єднання, товариства, організації гуцулів, бойків, покутян, опільчан в Україні та за кордоном; Мости дружби, обмін культурним досвідом з іншими народами, етнографічними групами.

Київ та регіони

В іміджевому щорічному виданні представлено провідні підприємства, організації, фірми, корпорації, представництва та їх керівників — відомих діячів у галузях науки, економіки, культури. Подана інформація сприятиме налагодженню взаємовигідного співробітництва, розширенню ділових контактів, залученню інвестицій та подальшому інтегруванню нашої країни у міжнародний економічний, науковий та культурний простір.

Київщина

В іміджевому щорічному виданні представлено провідні підприємства, організації, фірми, корпорації, представництва та їх керівників — відомих діячів у галузях науки, економіки, культури. Подана інформація сприятиме налагодженню взаємовигідного співробітництва, розширенню ділових контактів, залученню інвестицій та подальшому інтегруванню нашої країни у міжнародний економічний, науковий та культурний простір.

Кіровоградщина

Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу видає книгу "Хто є хто на Кіровоградщині. Видатні земляки." за підтримки обласної держадміністрації, обласної ради та земляцтва у місті Києві.У виданні представлено місцеві органи влади, підприємства, організації, фірми, корпорації, представництва та їх керівників, відомих діячів у галузях науки, економіки, культури. Ми маємо можливість спільними зусиллями розповісти про чудовий кіровоградський край багатий історичними і культурними традиціями, про видатних людей Кіровоградщини. Першочергова мета видання – представити громадськості країни та світовій спільноті інтелектуальний та кадровий потенціал Кіровоградщини, увіковічити імена людей, які відіграють значну роль у житті регіону та України на етапі становлення незалежної держави. Це своєрідний путівник по Кіровоградській області, вагомий крок до ліквідації інформаційних прогалин. Книга видається за рахунок учасників проекту, спонсорів і меценатів.

Крым

Сборники этой серии являются специализированными изданиями, в которых органично сочетаются сведения об известных представителях деловых, культурных и научных кругов с информацией о самых известных предприятиях и организациях в сфере экономики, науки и культуры Крыма. Структура издания: Крым официальный; экономика; наука; образование; охрана здоровья, социальная сфера; культура; информационный раздел.

Луганщина

Книга є спеціалізованим виданням, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфер Луганщини з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки і культури. Мета збірника - представити громадськості України та світовій спільноті інтелектуальний та кадровий потенціал, увічнити імена людей, які відіграють значну роль у житті регіону та України, зберегти в пам’яті поколінь складну історію становлення нашої незалежної держави.

Львівщина

Мета іміджевого довідника – якнайповніше представити громадськості країни та світовій спільноті інтелектуальний та кадровий потенціал Львівщини, увічнити імена людей, які відіграли і відіграють значну роль в житті регіону та України, правдиво висвітлити для збереження в пам’яті поколінь складну історію становлення нашої незалежної держави.

Миколаївщина

Книга містить інформацію про різноманітні сфери людської діяльності: промисловість, сільське господарство, науку, освіту, фінансові послуги, медичне обслуговування, торгівлю, зв’язок і т. ін. Книга «Хто є хто на Миколаївщині» - це унікальний літопис, що є відбитком людських справ, трудових звершень, спрямованих на розбудову нашої молодої незалежної держави. Імена учасників видання та їх визначні досягнення золотими літерами будуть вписані до новітньої історії України як найцінніша спадщина для нащадків. Завдяки «Хто є хто на Миколаївщині» світ знатиме про тих, чиї ініціативність, енергія, винахідливість і досвід забезпечують розвиток економіки регіону та України.

Одеса

Книга расскажет о необыкновенно богатых исторических и культурных традициях Одесского региона и, в частности, города Одессы, о выдающихся представителях деловой и культурной элиты города, которых взрастила щедрая одесская земля, о людях, жизнь и деятельность которых связана с Одессой, которые являются яркими представителями современной деловой, культурной и научной жизни одесского региона и Украины в целом, о многих славных одесситах, труд и талант которых обогащает и прославляет Украину в разных ее уголках и за ее пределами.

Полтавщина

Книга є спеціалізованим виданням, у якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфер Полтавщини з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки і культури. Мета збірника - представити громадськості України та світовій спільноті інтелектуальний та кадровий потенціал, увічнити імена людей, які відіграють значну роль у житті регіону та України, зберегти в пам’яті поколінь складну історію становлення нашої незалежної держави.

Севастополь

В издании представлены известные представители деловых, военных, культурных и научных кругов с информацией о предприятиях и организациях в сфере экономики, Вооруженных Сил, культуры и науки. Книга поделена на следующие разделы: официальный раздел; экономика; Вооруженные Силы; культура; наука; охрана здоровья; образование; известные земляки; память сердца; информационный раздел; страницы истории.

Сумщина

Книга є спеціалізованим виданням, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфер Сумщини з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки і культури. Мета збірника - представити громадськості України та світовій спільноті інтелектуальний і кадровий потенціал, увічнити імена людей, які відіграють значну роль у житті регіону та України, зберегти в пам’яті поколінь складну історію становлення нашої незалежної держави.

Тернопільщина

Тернопільський край - це перлина західного Поділля, що славиться "золотом" достиглих ланів, мальовничими крутосхилами, перелісками та тихими річками. Це також скарбниця культурної та історичної спадщини Української держави, але головний її скарб - це люди, які примножують багатства і славу Батьківщини на всіх етапах розвитку суспільства. Мета іміджевого видання - гідно представити українській та світовій спільноті історію та сьогодення Тернопільщини, її кадровий, духовний та інтелектуальний потенціал; сприяти економічному, науковому та культурному розвитку регіону, його євроінтеграції, налагодженню ділових контактів та співробітництва, залученню інвестицій; розповісти про видатних особистостей, що народилися на Тернопільській землі та завдяки своєму таланту, волі і наполегливій праці досягли значних успіхів у діловій, політичній, соціальній та науковій сферах життя України і світу та заслуговують на особливу шану й відзнаку сучасниками та їх нащадками.

Україна політична

Політична еліта являє собою вищі соціальні прошарки, які зосередили у своїх руках реальну владу, мають можливість впливати на основні сфери життєдіяльності держави і суспільства. Це - депутатський корпус парламенту і адміністративно-управлінська еліта, судова та дипломатична еліта, лідери політичних партій і громадських рухів, керівники аналітичних, політологічних центрів і фондів. До політичної еліти належать не тільки представники правлячого авангарду, а й верхівка опозиційних політичних сил (партій, рухів, інститутів громадянського суспільства). Елітарною складовою політичного олімпу можна вважати й представників політизованої інтелігенції – керівників і провідних співробітників ЗМІ, представників науки, керівників навчальних закладів, представників творчих спілок та організацій, які беруть участь у політичному житті. І як би ми до них не ставилися, за роки незалежності за їх участю українська держава відбулася.

Харків

Українська академія геральдики, товарного знаку і логотипу - видавець іміджевих біографічних збірників "Хто є хто" - презентує третій випуск довідника "Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки". Книга є спеціалізованим виданням, у якому зібрано інформацію про видатних представників ділової, культурної та наукової еліти, а також про відомі підприємства й установи в галузях економіки, науки та культури.

Херсон

Краса і щедрість землі Херсонської завжди живили творчу наснагу тих, хто прагнув висот у науці, мистецтві, спорті, хто шукав неповторних слів, образів, барв. Ми маємо можливість розповісти про квітучий куточок України - Херсонщину з її славним історичним минулим та багатими культурними традиціями, про багатьох славетних особистостей, яких Херсонська земля дала Україні та світові, талант і праця яких збагатили надбання цивілізації. Мета іміджевого збірника - представити громадськості країни та світовій спільноті інтелектуальний і кадровий потенціал Херсонщини, увіковічити імена людей, які відіграють значну роль у житті регіону та країни.

Хмельниччина

Книга є спеціалізованим виданням, у якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери з інформацією про підприємства та установи в галузях економіки, науки і культури. Мета видання - представити громадськості країни та світовій спільноті інтелектуальний, кадровий та економічний потенціал Хмельниччини, сприяти формуванню позитивної громадської думки про розвиток Хмельниччини за роки незалежності, сприяти хмельницьким виробникам у просуванні своєї продукції на українському ринку. Ми прагнемо розповісти про край, надзвичайно багатий історичними та культурними традиціями, про багатьох славетних людей, яких Хмельниччина дала Україні та світові, талант і праця яких збагатили надбання цивілізації.

Черкаси

Книга є спеціалізованим виданням, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфер Черкащини з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки і культури. Мета збірника - представити громадськості України та світовій спільноті інтелектуальний і кадровий потенціал, увічнити імена людей, які відіграють значну роль у житті регіону та України, зберегти в пам’яті поколінь складну історію становлення нашої незалежної держави.

Чернігів

Головною метою створення цієї книги є представлення славетних і видатних людей ділової, культурної ті наукової еліти Чернігівщини ті її уродженців, а також подання цікавої та більш повної інформації про чарівний Чернігівський край, надзвичайно багатий історичними і культурними традиціями. Видання сприятиме налагодженню взаємовигідного співробітництва, розширенню ділових контактів, залученню інвестицій, зростанню авторитету області в Україні і подальшому інтегруванню нашої країни у міжнародний економічний, науковий і культурний простір.

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.