Освіта в Україні


Європейські стандарти освіти. Навчальні заклади України

Призначення довідника - забезпечити абітурієнтів комплексною та об’єктивною інформацією про навчальні заклади та умови прийому до них, а також допомогти випускникам у виборі майбутньої професії, надати професійну інформацію про здобуття вищої освіти.

Енциклопедія медичної освіти України

Український видавничий консорціум та Інститут біографічних досліджень готують до виходу в світ перший випуск книги «Енциклопедія медичної освіти України». У виданні проаналізовані та структуровані особливості, досвід, здобутки, переваги вітчизняної медичної освіти.

Професія лікаря є однією з найгуманніших. Щороку тисячі молодих людей обирають для себе Долю, у якій любов до людей крокуватиме поряд із безсонними ночами й тяжкими буденними турботами про здоров’я і життя пацієнтів, та вирішують навчатись «на лікаря». Кожен із них має знати про переваги, науковий потенціал закладів медичної освіти в Україні та вирішити, де саме здобути цю найшляхетнішу з професій. На допомогу у виборі і створена «Енциклопедія медичної освіти України», де у повному обсязі презентовані медичні навчальні заклади України усіх рівнів акредитації. На сторінках видання представники професорсько-викладацького складу з любов’ю та повагою розповідають про свої навчальні заклади: історію їх створення та перспективи розвитку, структуру та викладацький колектив, досвід з організації навчальної роботи, досягнення та нагороди. Провідні фахівці медичної галузі — колишні випускники — діляться спогадами про роки навчання, розказують про свій досвід та шляхи становлення як лікарів.

Енциклопедія є унікальним виданням та сприяє інформованості читачів про систему медичної освіти в Україні та ознайомленню їх з освітянською та науковою діяльністю медичних навчальних закладів.Енциклопедія військової освіти України

Підготовка військових фахівців є складовою загальнодержавної системи освіти України, яка включає в себе військові навчальні заклади різних типів: академії, університети, інститути, коледжі, військові навчальні підрозділи цивільних вищих навчальних закладів, військові ліцеї. Видання «Енциклопедія військової освіти України» має на меті розглянути роль і місце ВО України в соціокультурному середовищі, зв'язок із системою національної системи безпеки і оборони, проаналізувати генезис військової освіти в Україні, визначити її етапи та основні характеристики.Енциклопедія в повному обсязі представить навчальні заклади України, які здійснюють військову освіту (історія, керівний та викладацький склад, освітня, науково-дослідна робота, міжнародна співпраця ), випускників вузів – військових та цивільних фахівців, які обрали для себе шлях у житті – оволодіти професією захищати Батьківщину, підніме значимість та авторитет професії та слугуватиме прикладом для нинішніх та прийдешніх поколінь.

Енциклопедія технічної освіти в Україні

Проект «Енциклопедія технічної освіти в Україні» є продовженням серії видань енциклопедичного характеру, які відображають певну галузь освітньої діяльності.
Сьогодення потребує оновлення змісту освіти та вдосконалення її методології у відповідності до значних суспільних та технологічних перетворень, які відбуваються як у нашій країні, так і у світі в цілому, підготовку фахівців для подолання викликів природи, суспільних, економічних, технологічних та інших запитів сучасного світу.
Видання в повному обсязі представить вищі навчальні заклади України, які здійснюють технічну освіту, структуру, освітній та науковий потенціал, напрями фундаментальних та прикладних наукових досліджень, перспективні розробки, міжнародні програми та гранти.Випускники національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Інститут біографічних досліджень, за підтримки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та сприяння Асоціації випускників НПУ,
готує книгу про випускників Університету - «Горьківців-Драгоманівців».
Запрошуємо усіх випускників долучитися до цього масштабного проекту та надіслати інформацію про свій життєвий та професійний шлях до редакції книги.
Книга «Випускники національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова міститиме спогади про студентське життя, унікальні фото з особистих архівів випускників, стане теплим ностальгічним спогадом та впише кожне ім’я на скрижалях слави ALMA MATER.

Енциклопедія аграрної освіти України

Інститут біографічних досліджень при підтримці Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти та науки України готує до виходу в світ перший випуск книги «Енциклопедія аграрної освіти України», присвячену висвітленню стану та тенденцій розвитку вітчизняної аграрної освіти.
Мета видання – всебічно висвітлити історію кожного ВНЗ, його структуру та викладацький склад, представити фахівців освітянської галузі – випускників аграрних вузів, які своєю науковою, освітньою діяльністю зробили вагомий внесок у реалізацію національної доктрини розвитку освіти в Україні. Саме сьогодні, в час ствердження України як держави, назріла пекуча потреба під новим кутом зору висвітлити процес підготовки кадрів саме для аграрного сектору економіки, адже історично саме село, сільське господарство було, є і, вочевидь, і надалі буде основою нашої економіки, культури та ментальності.

Енциклопедія економічної освіти України

"Інститут біографічних досліджень" Українського видавничого консорціуму за підтримки Міністерства освіти і науки України готує до виходу в світ масштабний проект "Енциклопедія економічної освіти в Україні". Він продовжує серію проектів енциклопедичного характеру, що відображають підготовку фахівців з усіх галузей знань та діяльності й присвячені висвітленню стану і тенденцій розвитку вищої освіти в навчальних закладах України.
Дане енциклопедичне видання в повному обсязі представить навчальні заклади України, які надають економічну освіту, випускників вузів - вітчизняних фахівців - економістів, фінансистів, банкірів, наукових діячів, які своєю діяльністю роблять вагомий внесок у розвиток економіки держави.

Енциклопедія педагогічної освіти України

«Інститут біографічних досліджень» Українського видавничого консорціуму при підтримці Міністерства освіти та науки України готує до виходу в світ перший випуск книги «Енциклопедія педагогічної освіти України», присвячений висвітленню стану і тенденцій розвитку вітчизняної педагогічної освіти. Мета видання – презентувати в повному обсязі педагогічні навчальні заклади України , а саме: багатогранно висвітлити історію кожного ВНЗ, його структуру та викладацький склад, представити фахівців освітянської галузі – випускників педагогічних вузів, які своєю науково-педагогічною, освітньою діяльністю зробили вагомий внесок у реалізацію національної доктрини розвитку освіти в Україні. відкриваючи нові спеціальності і спеціалізації, удосконалюючи свою структуру, розвиваючи матеріально-технічне забезпечення. Дане енциклопедичне видання багатогранно висвітлить історію кожного навчального закладу, його структуру та викладацький склад, представить фахівців освітянської галузі та сприятиме інформованості читачів про систему педагогічної освіти в Україні. Подана в енциклопедичному виданні інформація про педагогічні навчальні заклади - це історія їх становлення, розвитку та сьогодення, а також данина скромним працьовитим освітянам, які незважаючи на складний період становлення незалежної держави, зберегли і продовжують розвивати надбання української освіти – навчати і виховувати молоде покоління.

Енциклопедія професійно-технічної освіти України

Проект спрямовано на відзначення навчальних закладів України, провідних науковців та викладачів, які своєю науково-педагогічною діяльністю зробили значний внесок у реалізацію національної доктрини розвитку освіти в Україні. Подана інформація сприятиме налагодженню взаємовигідного співробіт-ництва, розширенню ділових контактів, залученню інвестицій і подальшому інтегруванню України до європейської та світової спільноти.

Кращі науково-педагогічні працівники

Призначення книги – презентувати читачам провідних викладачів вищих навчальних закладів України, а також сприяти інтенсифікації обміну методологічним, методичним та педагогічним досвідом між вузами, відкрити можливості підвищення професійного рівня працівників освіти.

Енциклопедія юридичної освіти

Український народ славиться своїми видатними особистостями. Історія постійно поповню-ється новими іменами енергійних, ініціативних людей, які своєю працею роблять вагомий внесок у становлення та розвиток української держави. Саме тому сьогодні Інститут біографічних досліджень під патронатом Міністерства юстиції України та Союзу юристів України створює унікальний проект «Енциклопедія юридичної освіти України».Створення «Енциклопедії юридичної освіти України» має за мету зібрати матеріал та представити до уваги вітчизняних та іноземних громадян не тільки історичну спадщину, а й широко освітити професійні здобутки, розробки та досягнення юристів-науковців та юристів-практиків сьогодення. Видання створюється для ознайомлення широкого кола читачів з працею юриста.Наші нащадки, перегортаючи сторінки цих книг, будуть із вдячністю згадувати тих відомих людей, які стояли біля витоків юриспруденції незалежної України і вплинули на її розвиток.

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.