Україна наукова. Національна Академія Наук України 2005

Додаткова інформація


Презентація

Звернення до читачів


Б.Є. Патон


 НАУКА - МОГУТНІЙ РУШІЙ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

___Друга половина XX і початок нинішнього XXI століття остаточно визначили вирішальну роль науки у розв'язанні основних проблем економічного, соціального, культурного прогресу на нашій планеті, забезпеченні добробуту її населення. Усвідомлення цієї істини дає підставу для того, щоб охарактеризувати нинішній період, передусім, коли йдеться про високорозвинені країни, як перехід до суспільства знань. А нові знання, як відомо, створюють наука і науковці, працею яких вони примножуються.
___Виходячи з цього, слід вітати ініціативу Українського видавничого консорціуму, який започаткував п'ятитомну серію іміджевих видань "Україна наукова". Перший її випуск присвячується Національній академії наук України, котра відповідно до її Статуту є вищою державною науковою організацією нашої країни, що користується правами самоврядності. Метою її діяльності є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів. З того випливає, що серед її основних завдань - організація, проведення та координація наукових досліджень із фундаментальних і прикладних проблем природничих, технічних та соціогуманітарних наук, посилення впливу їх результатів на інноваційний розвиток України; участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності; підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку держави, її економічного стану, розроблення відповідних пропозицій і рекомендацій з цих питань; сприяння розвитку та інтеграції науки, освіти й виробництва в Україні та ін.
___Відзначу, що не в усіх країнах є така потужна багатопрофільна організація, до складу якої входять понад 170 наукових інститутів та прирівняних до них закладів, де працюють кілька сотень визначних учених - академіків і членів-кореспондентів, а також іноземних членів, понад 12 тисяч докторів і кандидатів наук. Це талановиті дослідники, котрі присвятили себе розвитку фундаментальної і прикладної науки у багатьох галузях, здійснили чимало винаходів, яким немає аналогів у світі.
___Згадані завдання в цілому успішно виконують академічні наукові установи, про діяльність яких ідеться у першому випуску цього видання. Своєю самовідданою працею вони сприяють всебічному розвиткові незалежної Української держави, входженню її на рівних до кола найбільш розвинутих країн світу.
Президент
Національної академії наук України,
академік

 Б.Є. Патон

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.