Пакування в Україні 2006

Звернення до читачів


А.К. Кінах

Шановні друзі!

___Засвідчую повагу до всіх учасників проекту "Пакування в Україні".
___Українська пакувальна галузь зробила великий крок у своєму розвитку і вже може вважатися де-факто самостійною галуззю вітчизняної економіки.
___Пріоритетними для нашої держави залишаються євроінтеграційні прагнення, що, в свою чергу, спрямовують потужний потенціал пакувальної індустрії: обладнання, технології та упаковку до освоєння нових ринків збуту.
___Своєчасне висвітлення стану та тенденцій динамічного зростання цієї ланки національної економіки консолідує зусилля лідерів усіх сфер діяльності для створення сприятливих умов розвитку вітчизняного виробництва, піднесення добробуту народу.
__Це видання, без сумніву, дуже корисне, формує і зміцнює позитивний імідж вітчизняного бізнесу, пропагує кращі зразки виробництва, сприяє налагодженню взаємовигідних ділових контактів та поступального руху до міжнародного економічного простору.


Президент
Українського союзу
промисловців і підприємців


 А.К. Кінах

Звернення до читачів


А.В. Козак

Шлях до успіху -
більше й краще упаковувати


___Заслужений працівник промисловості України, член комітету підприємців базових галузей промисловості при Торгово-промисловій палаті України, віце-президент Європейського Інституту Упаковки. Має цілий ряд патентів Державного патентного управління України на дитячі ігри.
___Закінчив Київський політехнічний інститут, факультет "Обладнання та інструменти". Впродовж багатьох poків працював у ВПК, з 1972 р. - на підприємствах легкої та місцевої промисловості.
___Виконував інтернаціональний обов'язок з надання технічної допомоги ЦСУ Монголії. Неодноразово обирався депутатом районної ради у м. Києві. З 1984 р. очолює ЗАТ "Пакет".
___На сьогодні підприємство випускає:
___- пакування (малими серіями) з картону та паперу;
___- дитячі поліграфічні iгри (25 найменувань);
___- паперово-білові товари (piзноманітні теки для паперів, зошитів, aдpecні теки, нагромаджувачі тощо).
___Особлива увага приділяється розширенню виробництва картонного пакування для приватних, колективних та державних підприємств, а також розпочато виробництво нових дитячих iгоp.
___ЗАТ "Пакет" - лауреат ІІ Українського національного конкурсу якості. Під час проведення Європейського тижня якості в Україні підприємство було відзначено почесним дипломом.
___В останні роки пакувальна галузь посіла провідне місце в економіці багатьох країн світу.
___В усьому світі постійно з'являються нові пакувальні матеріали та вироби, поліпшується дизайн упаковки, її зовнішнє оформлення, удосконалюється технологія, оновлюються машини та устаткування.
___Досягнуто таких показників:
___- виробнича вартість упакувань у Європі - 85 млрд євро;
___- виробництво упакувань і пакувальних машин:
___Німеччина - 21,7 млрд євро;
___Франція - 17,9 млрд євро;
___Італія - 15,0 млрд євро.
___Пакування давно перетворилося в економічну категорію, що поєднує фахівців і підприємців багатьох галузей виробництва.
___Адже сучасна пакувальна індустрія тісно пов'язана з лісопромисловим комплексом, целюлозно-паперовою, нафтохімічною та металургійною галузями, поліграфією, машинобудуванням, дизайном, логістикою, транспортом і складським господарством.
___Частка пакувальних матеріалів у європейському обігу упакувань щодо вартості пакувальних матеріалів:
___- папір, картон - 38%;
___- синтетика - 30%;
___- метал - 19%;
___- скло - 10%;
___- деревина - 3%.
___Без сучасного упакування сьогодні немислиме виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, торгівля, а також експорт товарів.
___На жаль, у нашій країні проблемам упакування раніше не приділялося належної уваги. До 1996 р. вищі навчальні заклади не готували фахівців з виробництва упакування, не видавалася спеціальна навчальна та довідкова література, термінологія та словники, не розвивався в цьому напрямі міжгалузевий, міжрегіональний і міжнародний зв'язок.
___Історія пакування в нашій країні така ж драматична, як і доля багатьох галузей народного господарства. Однак, у найтяжчих умовах економічної кризи пакувальники, одні з перших, змогли адаптуватися до нових умов господарювання й вийти на прибутковий рівень діяльності.
___Не можна не відзначити: в Україні в роки незалежності з 1996 р. з'явилася низка журналів для професіоналів, такі як: "Упаковка", "Мир упаковки", "Брутто" тощо. Позитивний вплив на економіку має конкурс-змагання "Українська Зірка упаковки" з 1997 р., що дозволяє українським виробникам упакування брати участь у конкурсах "Зірка упаковки" Європи, світу. До речі, уперше такий конкурс зародився в Німеччині в 1963 р., про що свідчить випуск каталогу у двох томах переможців щорічного конкурсу.
___Виявляється, що перейти до вільної ринкової економіки без розвинутої тароупакувальної галузі дуже важко, оскільки вільний ринок вимагає від виробників професійно упакованої, конкурентоспроможної продукції.
___"Упаковка - це серце торговельної марки, бренда, оскільки саме вона є німим продавцем товарів, що лежать на полицях магазинів". (Д. Берндт, президент, професор Європейського Інституту Упаковки).
___Сьогодні, коли визначився загальний напрям управління народним господарством країни, ключову роль відіграє практична реалізація прийнятих стратегічних рішень - використання широкої гами різних методів, серед яких особливу увагу треба звернути на матеріали для пакувального виробництва. Українська статистика не відображає динаміку зростання виробництва пакувальних матеріалів, але вона регулярно збільшується, що в цифровому аспекті назвати неможливо.
___Споживання пакувальних матеріалів у світі становить близько 85 дол. США за рік на душу населення. У Європейському Союзі до розширення на Схід досягло 385 дол. США на душу населення щорічно. За останні 15 років виробництво пакувальних матеріалів у світі, як і міжнародний експорт продуктів і послуг зросли з 300 млрд євро в 1990 р. до сьогоднішніх 450 млрд євро. Помітні розходження у використанні упакувань на душу населення приведуть у найближчі роки до подальшого збільшення світового виробництва пакувальних матеріалів. Найвище споживання можна констатувати в Америці та Японії - 400-450 дол. США на душу населення за рік. Якби досягнутий в Японії стан збільшити до масштабів усіх країн, тоді необхідно було б у 5 разів збільшити виробництво. Найбільше розходження існує на найвужчому відрізку, між Західною (130 млрд євро) та Східною Європою (15 млрд євро). Це різниця, яку можна врівноважити тільки повільними темпами. Ви тільки вдумайтеся, наскільки ми відстали від розвинутих індустріальних країн.
___Україна після Росії є другим за розміром ринком упакування в Східній Європі. Перед ліквідацією Радянського Союзу в Україні було створено шосту частину виробництва упакувань для транспортування та збуту товарів у колишньому Радянському Союзі. У ціновому вираженні це були 2 мільярди рублів з 12 мільярдів. Внесок України у ВВП тодішнього СРСР становив 20%. У свій час Україна посідала друге місце не тільки за кількістю населення, а й за господарською ємністю. Варто вказати й на родючий чорнозем, надра та промисловість України. Важка промисловість тут уже була в ХІХ ст. й у його другій половині мала значний рівень. Взято до уваги положення, якого Україна досягла в науці. От уже сторіччя Київ - значний центр культури та науки. Нещодавно було відзначено, що в галузях інформаційної технології Україна має високий рівень розвитку.
___Ринок упакування в Україні в русі. При цьому визнаються різні тенденції розвитку. Типовим прикладом цього є упакування кондитерських товарів. У них збільшується попит на невелику упаковку. Одночасно змінився попит на пакувальний матеріал, особливо у зв'язку із придбанням маленьких упаковок для свіжих продуктів. Сьогодні не користуються попитом великі скляні упаковки, наприклад, кетчупу, тоді як вони були загальноприйнятими в минулі десятиліття. Сучасне та раціональне упакування є ключем до економічного прогресу. Якщо раніше роками тривали труднощі щодо забезпечення населення у віддалених від промислових центрів місцях найнеобхіднішим, то завдяки розвитку пакувальної індустрії нині значно зменшилася кількість цих труднощів. Товаропакувальна продукція відіграє важливу роль у наповненні ринку товарами. Від її правильного вибору залежить збереженість продукції, інформація про той чи інший товар, зручність доставки упакованих виробів, їхньої реалізації тощо. Є безліч прикладів, коли недбале упакування товару призводить до його забруднення та псування. Тому сьогодні нагальна вимога - поліпшувати та удосконалювати упакування, надавати цьому процесу такої якості, що зробило б упакування ще кориснішим та зручнішим для покупця. Отже, серед факторів, які приведуть до успіху або невдачі нової продукції, може враховуватися й упакування.
___На останньому Інтерпаку в Дюссельдорфі (Німеччина) було представлено упакування для продуктів харчування, які ще краще зберігають свіжість. Захист товару здійснюється тепер не тільки пасивно, а й активно. "Активне упакування" просувається в заокеанських країнах уперед. Таку тенденцію повинні взяти до уваги і в Україні.
___При опитуванні українських експертів упакування, менеджерів та наукових працівників про упакування, що проводився на курсах підвищення кваліфікації в Лейпцизі при Торгово-промисловій палаті Німеччини, ставилося питання про найважливіші успіхи з часу введення ринкового господарства.
___З цього опитування виявляється, що в Україні перші успіхи в розвитку господарства упакування відзначаються, насамперед, через введення нового пакувального матеріалу, а також через поліпшену заготовку матеріалів упакування.
___Як найважливіші зміни в споживацьких звичках були названі: закупівлі через більші інтервали часу; покупка в невеликих упаковках і перевага упакувань разового використання, крім того, перевага віддається пакувальному матеріалу, що передбачає зручність тощо.
___А також із часу введення ринкового господарства вдалося перебороти недоліки в оформленні упакування. У різних випадках були усунуті недоліки в захисній функції упакувань та в узгодженні упакувань для транспортування та збуту.
___Цю інформацію доводиться брати з опитування, яке публікують Німецький та Європейський Інститути Упаковки, тому що в Україні в державних статистичних звітах інформація про упаковку відсутня.
___Цікаво знати, що світовий пакувальний ринок у галузі застосування упакування складається:
___- продукти харчування - 40%;
___- напої - 15%;
___- приготування та постачання готового харчування - 4%;
___- косметика - 4%;
___- фармакологія - 4%;
___- інші - 24%.
___Через зростаючі ціни на енергію та викопне пальне все частіше ставиться питання про ширше використання відновленої сировини. При цьому йдеться не тільки про тривале забезпечення матеріалами, а й про просту ліквідацію після використання, оскільки для продукції з матеріалів, що розщеплюються, не потрібно повсюдного знищення. Тому упаковки з матеріалів, що розщеплюються, дозволяють завершити кругообіг матеріалів з високою користю для екології.
___Значну частину у сфері використання матеріалів, що розщеплюються, займають упакування та одноразовий посуд. Особливий інтерес до упакувань із відновлюваної сировини та сировини, що розщеплюється біологічно, підвищується разом зі зростаючою екологічною свідомістю населення та підтримується пропозицією різних галузевих органів. Тому для здоров'я споживачів необхідне використання екологічно нешкідливих упакувань. До відома українського виробника: в жовтні 2006 р. відповідно до Припису ЄС щодо упакування споживачі повинні мати можливість стежити за упакуваннями, які вступають у контакт із харчовими продуктами, тому що це має забезпечити захист споживача від неякісного продукту, шкідливих бактерій тощо. Упакування - засіб для мети, а не самоціль.
___Сьогодні до оригінальної продукції належить упакування з охолоджуючим акумулятором, коробки, що говорять, етикетки із сонячною батареєю для передачі інформації споживачеві або дисплейні упакування зі світловим, звуковим та ароматизованим ефектом. До трендів, які останнім часом
викликали дискусії, належать тренд-ретро (тобто повернення до раніше використовуваної упаковки) або тренд-обмеження (тобто перехід до упакування, що виготовляється в обмеженій кількості).
У повідомленнях про те, як за останні роки нові тенденції вплинули на продукцію та застосування пакувальних засобів, фігурують три тренди:
___- зменшення витрат на матеріал;
___- поліпшення якості пакувального матеріалу, тари та допоміжної тари;
___- розробка нових пакувальних функцій.
___Це є центральною темою обговорення серед фахівців пакувальної галузі. Основним завданням тут є тісна співпраця з інститутами та підприємствами в інформуванні про стан матеріалів, здатних до розщеплення, та про застосування їх у галузі упакування.
___На Заході в організаційній програмі беруть участь: Європейський та Німецький Інститути Упаковки; Міжнародне Товариство матеріалів, що розщеплюються біологічно; Центр синтетичного матеріалу в Лейпцизі, а також розвиваються підприємства з власним досвідом у виробництві продукції з матеріалів, що розщеплюються.
___При нинішній жорсткій конкуренції на ринку вимога зменшення витрат на пакувальні матеріали завдяки економії матеріалів має першочергове значення. Наприклад, у Німеччині Федеральне Міністерство екології, захисту природи та безпеки ядерного реактора (відділ житлового управління м. Бонн) 6 січня 2006 р. видав Припис щодо упакувань про зменшення маси матеріалів у виробництві та утилізації відходів упакувань.
___Наприклад, у цьому Приписі є такі пункти:
___Розділ 1. Цілі відходної економіки, галузь застосування та затвердження понять. § 1. Цілі відходної економіки, де йдеться:
___Пункт 3. Не пізніше 21 грудня 2008 року щорічно, із загальної кількості відходів з упакувань, має бути утилізовано як мінімум 65% маси та матеріально утилізовано 55%. При цьому матеріальна утилізація для окремих пакувальних матеріалів повинна досягти 15% для дерева, 22,5% - для пластмаси, 50% - для металу й скла, паперу й картону - 60% загальної маси. У відходах пластмаси розглядається тільки той матеріал, який після утилізації знову стає пластмасою. Федеральний уряд проводить необхідне підвищення й надає інформацію громадськості та учасникам ринку.
___Варто зазначити, що й у нашій країні є рух уперед. Однак зі зростаючим рівнем упакування в Україні сформувалося критичне ставлення до упакування імпортних виробів. З цього приводу можна висловити такі критичні зауваження: недоліки в інформаційній функції; недостатнє зважання на національні норми та стандарти і відсутність готовності для повторного або подальшого використання упакувань.
___З огляду на популярність пакувальних матеріалів в Україні випливає такий порядок: папір і картон, синтетика, а також скло. Працюють над національними цільовими позиціями для зниження вартості матеріалу, для зворотного застосування упакувань, дуже слабко для матеріальної та енергетичної реалізації.
___Проте головне, що пакувальна галузь має вже нові орієнтири та бажання рухатися вперед. На сьогодні виробництво упакування та тари швидко розвивається та є рентабельним бізнесом в Україні.Віце-президент
Європейського Інституту Упаковки
Заслужений працівник промисловості України
Президент ВА "Укрспілупаковка"

 А.В. Козак

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.