Україна торговельна. Імідж торгівлі та сервісу. Легка, меблева та деревообробна промисловість 2007

Звернення до читачів


Андрій Близнюк


Андрій Близнюк


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

___

___Щиро вітаю учасників та організаторів другого випуску проекту "Україна торговельна. Імідж торгівлі та сервісу", який спрямований на вшанування людей праці та їх досягнень, сприяння популяризації їхнього досвіду, утвердженню в Україні загальновизнаних міжнародних стандартів якості продукції та послуг, що безумовно сприяє підвищенню авторитету нашої держави.
___Торгівля - це індикатор економіки, і ріст торгівлі свідчить про великий потенціал других галузей економіки. В цьому році продовжився ріст показників зовнішньоторговельного і міжрегіонального обороту. Збільшення частки непродовольчих товарів передусім зумовлено ростом прибутків населення, підвищенням якості життя, а також високим рівнем розвитку споживчого кредитування.
___На позитивну динаміку обороту роздрібної торгівлі вагомий вплив має розвиток інфраструктури підприємств галузі, впровадження прогресивних методів торгівлі, розвиток системи додаткових послуг і підвищення якості торговельного обслуговування. Все більше торговельних підприємств відповідають європейським стандартам, з новими передовими технологіями, з використанням сучасного обладнання.


З повагою і побажанням успіхів
читачам та учасникам проекту

Директор
Національної асоціації розвитку торгівлі та сервісу

ПідписАндрій Близнюк

Звернення до читачів


Сергій Скрипченко


Сергій Скрипченко
ШАНОВНІ ДРУЗІ!

___Торгівля є однією з важливих галузей економіки, що динамічно розвивається, дедалі ширше охоплюючи як внутрішній, так і зовнішній ринки. І не випадково, що саме сюди останніми роками йдуть значні інвестиційні потоки. Підприємці, зайняті в цій сфері, виконують важливу функцію, активізуючи та розширюючи міжрегіональний і міждержавний обмін товарами.
___Сьогодні мале та середнє підприємництво, що є одним з провідних у торгівлі, помітно впливає на темпи росту економіки, структуру та якість національного валового продукту, рівень добробуту народу. Вихід каталогу "Україна торговельна" дає змогу оцінити й проаналізувати останні досягнення малого та середнього бізнесу в Україні, визначити його потенціал і життєздатність.
___Слід зазначити, що сприяння розвитку малого та середнього підприємництва - одне з пріоритетних завдань Торгово-промислової палати України. Доказом цього є постійне збільшення частки його представників серед членів Палати. Сподіваюся, що подібна тенденція збережеться, і ми спільно вирішуватимемо насущні соціально-економічні проблеми, які стоять перед нашою державою.

Вітаю учасників каталогу та бажаю успіхів, здоров'я, здійснення всіх задумів і сподівань.

Президент
Торгово-промислової палати України

ПідписСергій Скрипченко

Звернення до читачів


Оксана Слюсаренко


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
___Книга "Україна торговельна" - незвичайна книга, вона є добрим помічником у налагодженні ділових стосунків і плідної співпраці між державними та комерційними структурами, розширенні ділових контактів.
___Як відомо, саме внутрішній ринок, і в першу чергу торгівля, відіграють ключову роль у формуванні загального економічного потенціалу країни.
___Торгівля є не тільки важливою складовою внутрішнього ринку, а й виконує необхідні функції для задоволення потреб населення в якісних товарах та послугах, ця сфера є важливим інструментом державної системи утворення нових робочих місць і наповнення бюджету.
___Щороку у сфері торгівлі відбуваються відчутні позитивні зміни. Внаслідок зростання грошових доходів населення та впровадження сучасних підходів до ведення торговельного бізнесу намітилась тенденція до реального зростання обсягу роздрібного товарообороту, що є свідченням розширення та активізації внутрішнього ринку, створена та продовжує розбудовуватися широка мережа сучасних підприємств торгівлі, які за своїм технічним оснащенням та технологією торговельного процесу відповідають вимогам часу, демонструють високий рівень комерційної роботи і культури обслуговування покупців.
___На сьогодні надзвичайно важливим і водночас відповідальним кроком на шляху до сталого економічного зростання України є вступ до Світової організації торгівлі. Це ознака інтеграції нашої держави до світової господарської системи, це нові конкуренті умови співпраці на міжнародному рівні, які спонукають нас до внутрішніх перетворень, поглиблення реформ, формування соціально орієнтованої, конкурентоспроможної та структурно-інноваційної моделі розвитку України.
___Впевнена, що завдяки діловим якостям, ініціативі та бажанню бачити нашу країну на рівні європейських держав, у тому числі в сфері розвитку високоякісної торгівлі і надання ефективних послуг населенню, працівники торгівлі і надалі будуть удосконалювати торговельну мережу, використовувати у сфері торгівлі нові прогресивні технології, наближаючись до міжнародних стандартів, впроваджувати європейські стандарти обслуговування.

Бажаю ділової ініціативи та наполегливості у Вашій справі!


З повагою

Заступник міністра
економіки України

ПідписОксана Слюсаренко

Звернення до читачів


Володимир Заплатинський


Володимир Заплатинський
Авторам, учасникам та читачам видання

___Невід'ємною складовою євроінтеграційних процесів для України, зокрема вступу до Світової організації торгівлі, є розвиток та зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків із країнами близького та далекого зарубіжжя.
___У 2007 р. Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики здійснюється тісна співпраця з Торговельно-економічними місіями у складі дипломатичних представництв України за кордоном з питань удосконалення законодавчого забезпечення зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, захисту як іноземних інвестицій, так і інтересів українських підприємств, що представляють нашу державу за її межами.
___Вважаю, що створення на державному рівні умов розвитку підприємництва стане запорукою підвищення конкурентоспроможності українського продукту на світових ринках.
___Зичу процвітання та успіхів усім, хто працює заради добробуту України.
З глибокою шаною і повагою

Голова Комітету Верховної Ради України
з питань економічної політики,
народний депутат України

ПідписВолодимир Заплатинський

Звернення до читачів


Станіслав Ніколаєнко


Станіслав Ніколаєнко

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

___Щиро вітаю учасників та видавців загальноукраїнського іміджевого видання "Україна торговельна", який ознайомить широку громадськість з лідерами торговельної галузі.
___Книга стане яскравою ілюстрацією досягнень в торгівлі, а також сприятиме створенню позитивного іміджу навчальних закладів, які здійснюють підготовку спеціалістів для підприємств торгівлі.
___Важливу роль в становленні кожної галузі відіграє людський фактор, а вирішенням цього завдання немислиме без високопрофесійного кадрового потенціалу.
___Видання "Україна торговельна" інформуватиме читачів про навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для торговельної галузі, уможливить плідну, взаємовигідну співпрацю між підприємствами. Розширить ділові контакти та обмін досвідом.
___У період демократичних перетворень в країні ми маємо унікальний шанс утвердитися як держава високоосвічених, працелюбних і вільних громадян, яких поважають у світі.
___Бажаю організаторам, учасникам та читачам видання творчої наснаги, оптимізму, витримки, наполегливості та нових професійних здобутків.

З повагою


Міністр освіти і науки України

ПідписСтаніслав Ніколаєнко

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.