Україна. Сталий розвиток 2007

Додаткова інформація


Презентація


23 квітня 2008 р. у конференц-залі готелю «Славутич» відбулася презентація двох видавничих проектів - «Готелі та ресторани України» і «Сталий розвиток України».
Прес-реліз

___23 квітня 2008 р. у конференц-залі готелю «Славутич» відбулася презентація двох видавничих проектів - «Готелі та ресторани України» і «Сталий розвиток України».

___Сталий розвиток визначено ООН як основний напрям розвитку людської цивілізації на ХХІ століття.
___Сталий розвиток базується на благородній гуманній ідеї поліпшення якості життя нинішнього і майбутнього поколінь.
___Сталий розвиток означає інтегрування і баланс економічних, соціальних, екологічних, інституційних та інноваційно-технологічних компонентів з тим, щоб максимізувати благополуччя людини в нашому сьогоденні без ускладнення можливостей для майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

___Проект «Готелі та ресторани України» - це книга про розвиток готельно-ресторанного бізнесу, про людей, які забезпечують комфорт для громадян України та гостей з інших держав.
___Знаковою подією в розвитку готельного господарства України стане проведення фінальної частини чемпіонату з футболу «Євро-2012» спільно з Республікою Польща.
___У наш час ресторанний бізнес є однією з найбільш значущих складових індустрії харчування, відпочинку і гостинності. Водночас ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів висококваліфікованого використання капіталу, а з іншого - середовищем із високим ступенем конкурентності. Усі ресторанні заклади та підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності.

___З привітальним словом виступали:
___Рижков Олексій Федорович – координатор міжпарламентського співробітництва ООН у Верховній Раді України, дослідник стану сталого розвитку в регіонах України;
___Логвинов Олександр Олександрович – академік Міжнародної академії екологічної реконструкції ЮНЕСКО;
___Євдокіменко Микола Іванович – голова правління, генеральний директор Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України.

___У рамках презентації відбулося нагородження учасників проектів дипломами та пам'ятними відзнаками. Також учасників та гостей привітала музичним виступом лауреат міжнародних конкурсів Ірина Персанова.Звернення до читачів


С.М. Ніколаєнко


С.М. НіколаєнкоШАНОВНІ ЧИТАЧІ!___Щиро вітаю Вас з виходом у світ другого загальноукраїнського видання довідника "Україна. Сталий розвиток".
___Сталий розвиток визначено ООН як основний напрям розвитку людської цивілізації на XXI століття, альтернативи йому немає.
___Проблема усталеного розвитку тісно пов'язана зі становленням громадянського суспільства, з органічно притаманною йому солідарністю окремих людей, етнонаціональних спільнот, громадсько-політичних сил та цілих народів і держав, де національні інтереси природно узгоджуються із загальнолюдськими й підпорядковуються їм.
___Сталий розвиток базується на благородній гуманній ідеї поліпшення якості життя нинішнього й майбутнього поколінь.
___Сталий розвиток означає інтегрування і баланс економічних, соціальних, екологічних, інституційних та інноваційно-технологічних компонентів з тим, щоб максимізувати благополуччя людини в нашому сьогоденні без ускладнення можливостей для майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.
___Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію й знання, мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному та особистому розвиткові й підвищуючи якість життя.
___Йдеться, звичайно, не тільки про економічний ріст, а й про соціальний і культурний розвиток, зміцнення громадянського суспільства, демократії, повернення людських прав і свобод.
___Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людський розвиток, на збереження стабільності суспільних і культурних систем, на зменшення конфліктів у суспільстві. Людина має стати не об'єктом, а суб'єктом розвитку. Вона має брати участь у процесах формування своєї життєдіяльності, прийнятті й реалізації рішень, контролі за їх виконанням. Системне узгодження та збалансування цих трьох складових - завдання величезної складності.
___У щорічній Програмі розвитку ООН (ПРООН) індекс людського розвитку заслуговує найбільшої уваги, оскільки за умов глобалізації, трансформації суспільства людські ресурси розглядаються як першочерговий чинник ефективності виробництва, досягнення конкурентоспроможності національної економіки наряду з матеріальними і фінансовими ресурсами.
___У щорічній доповіді ПРООН найнижче - 102-ге місце - Україна посідала в доповіді 1998 р. (за даними 1995 р.). ___За даними доповіді 1999 р. індекс людського розвитку в Україні почав зростати. За доповіддю 2005 р. Україна опинилася на 78-му місці зі значенням індексу людського розвитку 0,766.
___За статистичними даними доповіді ПРООН за 2006 р. індекс людського розвитку України вже дорівнював 0,774.
___Такі тенденції маємо зберегти на майбутнє.
___Тому в Україні маємо робити акцент на двох положеннях Лісабонської стратегії європейської спільноти, які є актуальними для України:
___- на підготовці переходу до конкурентоспроможної, динамічної та заснованої на знаннях економіки;
___- на модернізації соціальної моделі завдяки інвестиціям у людей та побудові суспільства активного добробуту.
___Системи освіти і професійної підготовки мають адаптуватися до вимог суспільства, знань та до потреб у покращанні рівня життя та якості зайнятості. У цьому контексті Європа має бачити в Україні надійного, перспективного, а головне, прогнозованого партнера.
___В Україні вже накопичено чималий корисний досвід сталого розвитку. Його варто вивчати й розумно використовувати. Україна, шукаючи свій нелегкий, але вкрай потрібний шлях сталого розвитку, має знаходити власні, оригінальні, притаманні тільки їй рішення і враховувати нинішні реалії.
___Для адаптації стратегії сталого розвитку до існуючих реалій необхідно задіяти інформаційну систему з ключовими індикаторами сталого розвитку. Оптимальне співвідношення індикаторів і стандартів має забезпечуватися відповідним законодавством, добровільними акціями, ринковими інструментами.
___Добре організований сталий розвиток може дати Україні надійну перспективу.
___Визнаючи, що держава відіграє вирішальну роль у процесі сталого розвитку, варто зазачити, що відповідальність за сталий розвиток покладено на все суспільство.
___Україна є однією з найбільш підготовлених країн світу, яка б могла бути в лавах світових лідерів людського розвитку на новій інтелектуально-інноваційній основі.
___Процес трансформаційних змін в Україні, реформування української економіки і суспільства загалом визначають реальне підвищення ролі людського фактора в сучасній економіці.
___За умов розбудови державності України, переходу до ринкових відносин, подальшого науково-технічного прогресу надзвичайно зростає роль інтелектуального фактора.
___Вже для виникнення самої ідеї сталого розвитку була потрібна різнобічна наукова інформація, ще більшою мірою вона необхідна в процесі її практичної реалізації. Отже, це, без сумніву, одна з тих типових ситуацій, коли наука покликана служити гуманізації життя суспільства. Сталий розвиток України має бути постійно діючим, координованим, циклічним і спиратися на широку підтримку громадськості, ділових кіл, академічної науки.
___Основою стратегічного курсу в глобальному інформаційному суспільстві є підвищення національної конкурентоспроможності економіки за рахунок збільшення рівня людського розвитку та утвердження країни як високотехнологічної держави з потужним інтелектуальним потенціалом.
___Разом з тим загальнолюдські цінності (демократія, права людини, рівність, справедливість, добробут та ін.) залишаються незмінними.
___Члени суспільства мають відчувати свій внесок до реальної долі розвитку суспільства на місцевому, регіональному, національному, європейському та міжнародному рівнях. Вкрай важливим є формування правильного бачення місця та ролі України в глобалізованому суспільстві, заснованому на знаннях, та формування ефективної політики для досягнення намічених цілей у близькій та далекій перспективі.
___Впевнений, що цей довідник уможливить плідну, взаємовигідну співпрацю між владою, неурядовими організаціями, українськими та зарубіжними бізнесовими структурами, започаткує обмін досвідом, поширення відомостей про здобутки у справі впровадження сталого розвитку, залучення інвестиційних ресурсів, розвиток нових знань для заохочення практики сталості у всіх сферах людської діяльності.З повагою,
міністр освіти і науки Україн

ПідписС.М. Ніколаєнко

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.