Хімічна та нафтохімічна промисловість України 2006

Додаткова інформація


Презентація

Звернення до читачів


С.А. Матвієнков


 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

___Маю за велику честь звернутися до учасників, читачів та організаторів іміджево-інформаційного видання "Хімічна та нафтохімічна промисловість України".
Україна сьогодні впевнено входить в європейське і світове співтовариство. Завдяки активній участі в інтеграційних процесах у світі зросла роль України як ланки, яка єднає Європу та країни Азії, Близького та Далекого Сходу.
___Вихід у світ книги "Хімічна та нафтохімічна промисловість України" забезпечує гідну презентацію провідних вітчизняних підприємств хімічної промисловості, надає можливість світовій спільноті ознайомитись з кращими представниками цієї галузі, а саме фірмами, організаціями та їх керівниками.
___Переконаний, що багаторічний практичний досвід українських підприємств хімічної промисловості, яскраво представлений у збірнику, сприятиме популяризації вітчизняної продукції, новітніх технологій та розробок, ознайомленню з науковим потенціалом галузі, подальшому інтегруванню України у світову спільноту, зміцненню її міжнародного іміджу.
___Бажаю всім читачам, учасникам та колективу видання успіхів у роботі, творчої наснаги та висловлюю подяку за гідну презентацію хімічної та нафтохімічної промисловості.
___Наявність розвинутої хімічної промисловості, що створює матеріальну основу функціонування економіки з високою ефективністю суспільного виробництва, є однією з визначальних ознак науково-технічного та економічного розвитку держави.
___Матеріалізований попит на хімічну продукцію на внутрішньому ринку переважно охоплює виробничі зв'язки між усіма галузями економіки. З 33 галузей економіки, що входять у міжгалузевий баланс, практично кожна є споживачем хімічної продукції.
___В Україні домінуючим є споживання продукції основної хімії, що становить 65% у галузевому виробництві. Частка вітчизняного продукту на хімічному ринку України протягом останніх років залишається практично незмінною, однією з основних причин такої ситуації є більш динамічне зростання імпортних поставок хімічної і нафтохімічної продукції на внутрішній ринок.
___Так, українські підприємства до 60% продукції виготовляють на експорт. Зовнішньоторговельний оборот галузі склав у 2005 р. майже $7 млрд і збільшився за останні шість років майже в 2,3 раза. Проте за цей період імпорт хімічної і нафтохімічної продукції виріс у 3 рази, експорт у 2 рази. За підсумками 2005 р. ці показники склали відповідно $3,1 млрд і $3,9 млрд.
___Динаміка випуску галузевої продукції формувалася під впливом активного зовнішнього попиту, що визначив прискорений темп зростання випуску експортоорієнтованої продукції та інтенсивне нарощування виробництва товарів в інвестиційно активних секторах галузі, це стало фундаментом для збереження і розширення експортного потенціалу галузі.
___Саме експортна орієнтація галузі відіграла вирішальну роль в уповільненні темпів спаду обсягів виробництва і стала важливим буфером в умовах наростаючого розвитку кризи попиту на вітчизняну хімічну продукцію на внутрішньому товарному ринку.
___У структурі імпорту хімічної продукції найбільш прискорено зростає імпорт полімерних матеріалів і виробів з них (35%). Попит на полімерні матеріали на внутрішньому ринку у 2005 р. перевищував пропозицію вітчизняних товаровиробників, незважаючи на високі темпи зростання виробництва цих матеріалів. Наприклад, виробництво поліетилену зросло майже на 180%, полістиролу - на 150%, поліамідів - на 200%. Значну кількість цієї продукції було експортовано при активному зустрічному імпорті.
___За підсумками роботи за 2005 р. темпи приросту випуску продукції в таких сегментах, як виробництво пластмасових виробів склали 35%, гумових виробів - 295%, лакофарбових матеріалів - 13%.
___Ємність внутрішнього хімічного ринку розвивається більш інтенсивно, ніж товарне виробництво, його насиченість забезпечується за рахунок імпортних поставок хімічної і нафтохімічної продукції, як сировинної, так і кінцевого споживання.
___Власною сировинною базою для хімічного комплексу України є родовища сірчаних і калійних руд Прикарпаття, хлориду натрію і карбонатів Донбасу і Криму, брому Сиваської затоки, ільменітів на Житомирщині.
___На території України розроблено кілька родовищ титанових руд, які використовують у хімічній промисловості для виробництва пігментного двоокису титану.
___Важливим постачальником сировини для хімічної промисловості є нафтопереробна. У зв'язку з невеликим видобутком вітчизняної нафти нафтопереробні заводи працюють на імпортній сировині. Україна дуже залежить від зовнішніх поставок сировини і напівфабрикатів, що значно впливає на розвиток нафтохімічної промисловості.
___Дослідження економічних проблем розвитку хімічного комплексу в сучасних умовах господарювання показало, що структурна перебудова хімічного комплексу не сприяла росту ефективності виробництва. Навпаки, вона виявила ряд негативних тенденцій: зростають питомі витрати на виробництво, знижується рентабельність, збільшується матеріалоємність продукції. Істотне зниження попиту на хімічну продукцію через її високу вартість і низьку якість стали причиною того, що в хімічних підприємствах не вистачає фінансових ресурсів не тільки на масштабне відтворення основних виробничих фондів, але навіть на оперативну діяльність.
___Протягом багатьох років хімічний комплекс України був зорієнтований на потреби народногосподарського комплексу СНД, їм відповідала і сформована структура галузевого виробництва.
___Усе це обумовило структурні перекоси, що є і сьогодні. Протягом останніх трьох років визначені структурні зрушення в галузевому виробництві все-таки намітилися. Це переробка пластмас, виробництво лакофарбових матеріалів, гумових виробів, товарів побутової хімії та ін.
___Таким чином, товарне виробництво в хімічному комплексі України розвивається сьогодні в умовах збереженої сировинної монокультури експорту і високої імпортної насиченості внутрішнього ринку, що активно розвивається.
___"Державна програма розвитку хімічної промисловості на 2005-2011 роки" передбачає реалізацію комплексу системних заходів щодо створення сучасного хімічного комплексу, здатного до інноваційного, конкурентоспроможного і екологічно безпечного розвитку в умовах інтеграції і глобалізації економіки України.
___Важливим напрямом структурної трансформації хімічного комплексу та подолання дефіциту зовнішньої торгівлі в хімічному сегменті буде збільшення випуску імпортозамінної продукції і подальше нарощування виробництва та експорту традиційних для України видів хімічної продукції, активне створення нових конкурентоспроможних виробництв, розширення випуску та оновлення асортименту продукції галузі для потреби внутрішнього товарного ринку.
___Потрібно забезпечити й надалі конкурентоздатність продукції вітчизняної хімічної промисловості за умов значного подорожчання енергоносіїв, зокрема газу, що є сировиною для виробництва аміаку, а також загострення конкуренції та зниження світових цін на ринку хімії. Прискорити технологічну модернізацію підприємств українського хімпрому, зокрема на зниження енергоємності.
___Особливу увагу слід приділити розвитку виробництва хімічної продукції для сільського господарства і переробних галузей АПК, які забезпечують продовольчу незалежність держави, а саме: мінеральних добрив, нарощування виробництва шин усіх типорозмірів та гумотехнічних виробів для оснащення сільськогосподарської техніки, полімерних таропакувальних матеріалів і виробів, харчових добавок та барвників, біологічно активних добавок, мийних і дезінфікуючих засобів тощо.
___Отже, позитивні зрушення спостерігаються практично в усіх сферах функціонування галузі. Впродовж останніх двох років хімічний комплекс України утримує високий темп приросту обсягів товарного виробництва, який становить 15-18%. Це стало можливим завдяки самовідданій роботі працівників усіх ланок виробництва, вмілому керівництву, використанню сучасних методів управління, сучасній маркетинговій та збутовій політиці.
___Бажаю Вам успішної роботи на благо України!
Голова підкомітету
Комітету Верховної Ради України
з питань гірничо-металургійного комплексу
та хімічної промисловості

 С.А. Матвієнков

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.