Автомобільний комплекс та дорожнє господарство. Шляхи України 2007

Звернення до читачів


Сергій Доброход


Сергій Доброход


 
 ШАНОВНІ ДРУЗІ!
___Сердечно вітаю з виходом книги "Автомобільний комплекс та дорожнє господарство" серії "Україна транспортна", так необхідної в наш час.
___Доля наділила Україну безцінним даром - наша держава розташована на перехресті найважливіших магістральних шляхів, які сполучають Європу з Азією, Північ Європи з її Півднем, Близьким та Середнім Сходом.
___Автомобільний транспорт є одним із найважливіших секторів, який обслуговує практично всі галузі національної економіки та всі без винятку верстви населення, сприяє розвитку транспортно-економічних зв'язків і задоволенню потреб населення в перевезеннях. Щороку зростають обсяги перевезень, які здійснюють як українські, так і іноземні транспортні оператори територією нашої держави. Автотранспортна галузь, у свою чергу, є безперечним лідером у цьому зростанні - не в останню чергу й завдяки тому, що Українська держава, уряд нашої країни робить усе можливе, щоб підвищити роль України як транспортної держави на Євразійському континенті. Адже саме Міністерство транспорту та зв'язку, як орган державного регулювання транспортної галузі в Україні, та його структурна одиниця - Державний департамент автомобільного транспорту неухильно виконують узяті на себе зобов'язання, покращуючи умови транспортування вантажів та пасажирів територією нашої держави. Результати того варті: підвищення авторитету України на світовій арені, збільшення довіри до нашої держави та, як наслідок, ширші можливості доступу українських транспортників до європейського ринку.
___Сьогодні чітко вимальовуються напрями й перспективи міжнародної співпраці України як у Європі, як на Євразійському континенті, так і в усьому світі. Ми - держава з величезними транзитним потенціалом, і в реалізації цього потенціалу зацікавлені не тільки українські автотранспортники, урядовці, а й усі держави світу, як наші безпосередні сусіди, так і віддалені від нас, проте могутні США, Японія чи Китай, або ж колишні радянські республіки, що сьогодні швидко розвиваються. Ми маємо унікальну можливість реалізувати свій потенціал, адже транспортний комплекс України працює так, що нашу державу сприймають як надійного й повноправного партнера, який дотримується взятих на себе зобов'язань.
___На сьогодні працівники докладають максимум зусиль для розвитку виробничого і транзитного потенціалу, забезпечення важливих соціальних перевезень, пошуку джерел інвестицій у розвитку галузі. Книга "Автомобільний комплекс та дорожнє господарство" серії "Україна транспортна" стане в нагоді у справі розширення та зміцнення ділових зв'язків, налагодження взаємовигідного співробітництва. Видання допоможе зорієнтуватися на українському ринку іноземним бізнесменам і потенційним інвесторам. Обмін досвідом між теперішніми та майбутніми партнерами - це найкращий шлях для реалізації спільних заходів і для розвитку цієї галузі економіки, яка, на мій погляд, має великі перспективи і можливості.
___Бажаю плідної праці, а в майбутньому - помітних результатів, що принесе книга, яку ви тримаєте сьогодні. Щиро бажаю всім організаторам, учасникам наснаги та успіхів.Директор
Державного департаменту автомобільного транспорту
Мінтрансзв'язку України

ПідписСергій Доброход

Звернення до читачів


А.І. Головко


А.І. Головко


 
 ШАНОВНІ ЧИТАЧІ ТА ОРГАНІЗАТОРИ!
___Вигідне географічне розташування робить Україну однією з найзначніших транзитних держав у Європі, на території якої перетинаються безліч транснаціональних залізничних, автомобільних, морських та річкових шляхів, повітряних трас, що дає вітчизняній транспортній галузі розвиватися динамічно й потужно.
___Вихід у світ довідника "Автомобільний комплекс та дорожнє господарство. Шляхи України" вагома подія в інформаційному просторі України, хороша інтелектуальна інвестиція, яка допоможе громадськості краще сформувати уявлення про сучасну транспортну Україну.
___В довіднику систематизовано представлена інформація про діяльність найкращих колективів транспортного комплексу, у тому числі такої важливої галузі, як транспортне машинобудування, що формує економічну стабільність держави і забезпечує життєздатність вітчизняної економіки.
___Сподіваюсь, що книга "Автомобільний комплекс та дорожнє господарство. Шляхи України" поєднає наші зусилля для примноження досягнень у транспортній галузі України, сприятиме активізації ділових контактів, розширенню міжнародної співпраці.
___Щиро зичу учасникам проекту та читачам нових професійних здобутків, спрямованих на розбудову машинобудівного комплексу, а організаторам .видання не втрачати темпів розвитку, натхнення і успіху в реалізації творчих задумів та планів.
З повагою -
Міністр промислової
політики України

ПідписА.І. Головко

Звернення до читачів


Станіслав Ніколаєнко


Станіслав Ніколаєнко


 
 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
___Вітаю Український видавничий консорціум, читачів і учасників з виходом у світ цікавого і вкрай важливого іміджевого довідково-енциклопедичного видання "Автомобільний комплекс та дорожнє господарство". Використання поданої в ньому інформації про провідні підприємства, організації та установи, науково-дослідні і проектні інститути та профільні навчальні заклади сприятиме розбудові економіки країни в цілому і автомобільно-дорожнього комплексу зокрема, визнанню України як провідної і надійної транзитної держави, залученню вітчизняних і закордонних інвестицій у транспортну галузь.
___Модернізація технічної бази автомобільного комплексу, розширення мережі та поліпшення стану автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень, їх конкурентоспроможності - важливі фактори економічного та екологічно збалансованого розвитку України.
___Незаперечну роль у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки відіграє ефективне використання ресурсу людського потенціалу, у формуванні якого мають брати участь не лише навчальні заклади, а й роботодавці. Особливо важливим питанням у цьому контексті є забезпечення ефективної співпраці транспортної галузі та її автомобільного комплексу з навчальними закладами, вирішенню якого значною мірою сприятиме енциклопедичний довідник, що пропонується широкому колу спеціалістів, керівних працівників галузі, органам державного управління та громадським організаціям.
___Впевнений, що це видання сприятиме обміну досвідом у підготовці кадрів, розвитку наукових досліджень та використанню їх результатів у вирішенні конкретних завдань галузі, розширенню ділових стосунків учасників ринку автомобільних перевезень і профільних навчальних закладів, підвищенню рівня професійної підготовки фахівців.
___Бажаю всім успіхів у цій важливій для нашої держави справі.
З повагою
Міністр освіти і науки України

ПідписСтаніслав Ніколаєнко

Звернення до читачів


Віктор Сизоненко


Віктор Сизоненко


 
 ШАНОВНІ ДРУЗІ!
___Із великим задоволенням вітаю упорядників та майбутніх користувачів з очікуваною реалізацією у 2007 р. проекту - книги "Автомобільний комплекс та дорожнє господарство" серії "Україна транспортна".
___Україна - велика європейська держава з розвинутою транспортною інфраструктурою, яка включає всі види транспорту. Наша держава з кожним днем усе більше реалізує свої могутні транзитні можливості. Тому сьогодні автотранспортні артерії країни переплелися в єдине ціле і по праву посідають місце флагмана національної мережі.
___З гордістю можна назвати і будівництво магістральних автомобільних доріг із використанням передових технологій, і реконструкцію під'їздів до великих міст, і вирішення міських транспортних проблем, і налагодження чітко діючої транспортної системи.
___Основа цих успіхів, на мою думку, - це забезпечення високих транспортних якостей автомобільних доріг, у першу чергу безпеки руху, що є першочерговим завданням, яке вирішується в проектній документації. Це нові підходи в прийнятті нетрадиційних проектних рішень, що дозволяють забезпечити максимальну безпеку руху автомобільного транспорту та необхідний комфорт.
___Так, ДП "Укрдіпродор", що є головною проектною організацією Укравтодору, на сьогодні, крім суто конструкторських рішень автодоріг, значну увагу приділяє питанням стану дорожніх покриттів, автоматизованим системам з управління рухом, раціональній схемі розташування пунктів сервісу.
___На тлі стрімких суспільно-економічних змін спеціалізована інформація набуває особливого значення. Принаймні
у світі бізнесу саме оперативна та всебічна інформація багато в чому визначає успішність того чи іншого проекту, характер та подальший розвиток контактів.
___Переконаний, поява на вітчизняному медіа-просторі нової книги викличе значний професійний інтерес, слугуватиме справі розвитку транспортної галузі. Від нинішньої активізації діалогу з діловими партнерами вітчизняні транспортники чекають, передусім, пожвавлення економічної співпраці.
___Від імені своїх співробітників сердечно бажаю виданню авторитетної читацької аудиторії. Щиро запевняю Вас у своїй повазі та всебічній підтримці.
Директор
Державного підприємства "Український державний інститут
з проектування об’єктів дорожнього господарства
"Укрдіпродор"

ПідписВіктор Сизоненко

Звернення до читачів


Микола Дмитриченко


Микола Дмитриченко


 
 ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
___Щиро вітаю вас з виходом презентаційно-іміджевого альманаху "Автомобільний комплекс та дорожнє господарство" серії "Україна транспортна".
___Зростання ролі особистості, інтелектуалізація праці і швидкий розвиток інноваційних технологій визначають особливості сучасної освіти. Ці процеси об'єктивні й обумовлені потребою у створенні нових сприятливих умов існування людини на основі знань та професіоналізму, усвідомлення відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому.
___Сьогодні саме освіта є міцним підґрунтям для збереження та розвитку інтелектуального потенціалу, використання новітніх технологій. Триває структурна перебудова галузі, вдосконалення транспортного законодавства. І саме ці зміни ставлять перед освітою нові завдання.
___Книга "Автомобільний комплекс та дорожнє господарство" гідно вшановує людей, які своєю самовідданою, наполегливою працею досягли реальних успіхів у навчанні та вихованні майбутніх фахівців. Адже саме їхня енергія та професійна компетентність є запорукою утвердження України у світовому співтоваристві.
___Сподіваюсь, що даний збірник стане в нагоді у справі розширення та зміцнення ділових зв'язків, налагодження взаємовигідного співробітництва.
Ректор
Національного транспортного університету

ПідписМикола Дмитриченко

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.